Q&A Zie, Ik kom spoedig

Naar aanleiding van de 40 afleveringen én het gelijknamige boek Zie, Ik kom spoedig zijn er heel veel vragen binnengekomen. Op het YouTube kanaal vind je een aantal Q&A afleveringen, waarin wordt ingegaan op een aantal van deze vragen. De geschreven versie van de antwoorden vind je hieronder.

1. Klopt het dat er in de Bijbel staat dat twee derde van alle Joden zal omkomen?

2. Komt er voor de opname van de gemeente nog een grote wereldwijde opwekking?

3. Moet eerst iedereen zijn bereikt met het Evangelie voordat de opname kan plaatsvinden?

4. Als wij na ons overlijden naar de hemel gaan, wie zijn het dan die ons bij de opname zullen voorgaan?

5. Zal er na de opname van de gemeente niet een enorm logistiek probleem ontstaan? Hoe zal dat gaan?

6. Over wie zullen wij tijdens het duizendjarig vrederijk regeren?

7. Hoe krijgen de gelovigen van de grote verdrukking hun witte kleren?

8. Wat zijn de verschillen tussen Israël als de ‘vrouw van God’ en de Gemeente als ‘de bruid van Christus’?

9. Wat gebeurt er met al de ongelovigen die gestorven zijn vóór de opname van de gemeente?