Q&A Zie, Ik kom spoedig (1)

Vraag: Verschillende bijbelleraren zeggen dat aan het einde van de tijd in Israël twee derde van de Joden om zullen komen. Is dat waar?

Antwoord: De bijbeltekst waarop wordt gedoeld is Zacharia 13:8-9 (HSV) waar het volgende wordt geprofeteerd: ‘Het zal gebeuren, spreekt de HEERE, dat in heel het land twee derde ervan uitgeroeid zal worden en de geest zal geven, en een derde ervan zal overblijven.’ 9 Ik zal dat derde deel in het vuur brengen en het louteren, zoals men zilver loutert. Ik zal het beproeven, zoals men goud beproeft. Het zal Mijn Naam aanroepen en Ík zal het verhoren. Ik zal zeggen: Dit is Mijn volk; en zij zullen zeggen: De HEERE is mijn God’.

In de YouTube serie ben ik niet op ingegaan maar in hoofdstuk 25 van het boek Zie, Ik kom spoedig (pagina 254) ga ik in de behandeling van Openbaring 12 hier wel op in. We lezen daar dat er een tijd gaat komen die door Jezus al in Mattheüs 24:21 wordt aangekondigd: Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet is geweest vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal. Ook de profeten Jeremia en Daniël schrijven over deze periode en noemen het een tijd van grote benauwdheid.

Zet je deze aankondigingen naast wat we net lazen uit Zacharia 13, waar het dus ook gaat over die periode waarover Openbaring 12 schrijft, de periode van de grote verdrukking, ja, dan lijkt het inderdaad zo te zijn dat in deze periode twee derde deel van de bevolking van Israël de geest zal geven en een derde ervan zal overblijven. Dit deel, zo lezen we verder in Openbaring 12, zal op een veilige plaats ergens in de woestijn door God worden bewaard en buiten het bereid van de draak zijn. En het is ook dit deel dat tot bekering komt en de Here Jezus zal aanvaarden als de beloofde Messias.

Er komen dus nog heel zware tijden voor Israël. Alle volkeren zullen optrekken naar Israël en naar Jeruzalem en de strijd zal zeer zwaar zijn. Wat er vandaag de dag gebeurt en dan denken we nu in het bijzonder aan 7 oktober is al vreselijk, maar er staat nog veel meer te gebeuren. Daarom is mijn dagelijks gebed en ik zou zeggen – doe van harte mee – dat nu in deze genadetijd waarin we leven nog vele Joden tot levend geloof zullen komen in de Here Jezus. Dan zullen ze deel gaan uitmaken van de gemeente van Christus en worden gered voor deze vreselijke periode.