Aanvullende artikelen

In het boek ‘Zie, Ik kom spoedig’ wordt voor aanvullende (achtergrond)informatie een aantal keren verwezen naar de website.
Klik op de hieronder genoemde onderwerpen om er meer over te kunnen lezen.

De zesentwintig gebruikte beelden van Openbaring

Toelichting op de ‘zeven gebruiksaanwijzingen’ voor Openbaring

Zeven verschillen tussen het 1000-jarig vrederijk en de nieuwe hemel en de nieuwe aarde

De feesten van Israël met hun profetische betekenis (volgt binnenkort)

Een overzicht van alle in de Bijbel genoemde kronen en kransen

Wat bedoelt de Bijbel met het ‘boek des levens’?