Zesentwintig beelden uit Openbaring

Er worden in het boek Openbaring heel veel beelden gebruikt, die soms echt over elkaar heen buitelen en niet altijd gelijk begrepen kunnen worden. Maar het mooie is dat van alle gepresenteerde beelden er maar liefst zesentwintig al vaak in hetzelfde hoofdstuk worden uitgelegd.

BEELDBETEKENIS
1. Zeven gouden kandelaren (1:13)De zeven gemeenten (1:20)
2. Zeven sterren (1:16)De engelen van de zeven gemeenten (1:20)
3. Het paradijs (2:7)      Het nieuw Jeruzalem (22:2)
4. De tweede dood (2:11)De eeuwige straf (20:14 en 21:8)
5. De morgenster (2:28)Christus (22:16; zie ook 2 Petrus 1:19)
6. Zeven vurige fakkels (4:5)    De zeven Geesten van God (4:5)
7. Zeven ogen (5:6)       De zeven Geesten van God (5:6)    
8. Gouden schalen vol reukwerk (5:8)De gebeden van de heiligen (5:8)   
9. Een ster die op aarde valt (9:1)       De engel van de put van de afgrond (9:2)
10. Sprinkhanen op aarde (9:3)Demonen uit de put van de afgrond (9:7-11)
11. Sodom en Egypte (11:8)      Jeruzalem (11:8)
12. Een vrouw (12:1)       Israël (12:6, zie ook Genesis 37:9)
13. Een grote vuurrode draak (12:3)De duivel (12:9; 20:2)
14. De sterren van de hemel (12:4)      De gevallen engelen (12:9)
15. Een Zoon (12:5)Christus (12:5)
16. Tijd, tijden en een halve tijd (12:14)           1260 dagen (12:6)
17. Beest uit de zee (13:1-10)Het beest (= de antichrist) (13:1-10; 19:20)
18. Beest uit de aarde (13:11-17)De valse profeet (19:20)
19. Kikvorsen (16:13)                  Geesten van de demonen (16:14)
20. De grote hoer (17:1)De grote stad Babylon (17:18)
21. Vele wateren (17:1)Volken, menigten, naties en talen (17:15)
22. De zeven koppen van het beest (17:7)      Zeven bergen en zeven koningen (17:9-10)
23. De tien hoorns van het beest (17:7)Tien koningen/koninkrijken (17:12)
24. Blinkend fijn linnen (19:8)De gerechtigheden van de heiligen (19:8)
25. De ruiter op het witte paard (19:11)Koning der koningen, Heer der Heren (19:16)
26. De grote stad (21:10)           Het heilig Jeruzalem (21:10)