Over de studies

We schrijven het jaar 95 na Christus. De oude apostel Johannes is verbannen naar het eiland Patmos. Omdat hij zijn mond niet kon houden over Jezus. Op een dag krijgt hij een openbaring van Jezus over wat er aan het einde van de tijd zal gaan gebeuren. In het laatste boek van de Bijbel lees je er alles over. Wat heeft Johannes gezien en wat betekent het allemaal? Zou het te maken kunnen hebben met zaken die nu in onze tijd plaatsvinden en zijn we misschien wel heel dicht bij de wederkomst van de Here Jezus? Welkom bij een 40-delige bijbelstudie door Wim Grandia over het bijbelboek Openbaring!

Vanaf 2019 heeft Wim op verschillende plaatsen in Nederland en België meer dan 50 bijbelstudies gehouden over Openbaring. Door de corona-beperkingen konden veel van deze studies alleen online worden aangeboden. Het voordeel hiervan is dat ze nu via YouTube door inmiddels al duizenden mensen bekeken zijn. Wil je graag de serie van acht studieavonden bekijken? Klik hier voor de playlist van alle opnames in Zaltbommel.

Om speciaal voor YouTube een laagdrempeliger vorm aan te kunnen bieden, worden er dit seizoen veertig korte studies van ongeveer dertig minuten opgenomen. De hieronder getoonde afleveringen met het YouTube-logo zijn al beschikbaar. Bovenaan staan de laatste drie studies en onder de oranje balk kun je alle afleveringen vinden. Klik op de afbeelding om de studie te bekijken of op de link om de gespreksvragen te downloaden. Deze zijn geschikt voor persoonlijke verwerking, maar je kunt ze ook gebruiken voor de kring.

Recente studies

29

Zeven gouden schalen

Openbaring 15:1-16:9

Aflevering 29 van een 40-delige serie over het bijbelboek Openbaring. Het is tijd voor de laatste ronde. Johannes ziet zeven engelen tevoorschijn komen met zeven gouden schalen in hun hand. Deze zijn gevuld met de toorn van God. Het wordt heel heftig!

Gespreksvragen

PowerPointpresentatie

30

Als een dief in de nacht

Openbaring 16:10-16

Aflevering 30 van een 40-delige serie over het bijbelboek Openbaring. Wat betekent het dat Jezus komt als een dief in de nacht en wat bedoelt de Bijbel met Armageddon? Twee belangrijke vragen om in deze aflevering over na te denken.

Gespreksvragen

PowerPointpresentatie

31

Een verleidelijke vrouw

Openbaring 16:17-17:18

Binnenkort beschikbaar

De 40 studies worden dit seizoen opgenomen in de Koningkerk in Haarlem.
Wil je één of meerdere van deze avonden bijwonen?
Klik hier voor meer informatie, de datums en hoe je je kunt aanmelden.

1

Mag het licht aan?

Openbaring 1:1

Aflevering 1 (geüpdate versie) van een 40-delige serie over het bijbelboek Openbaring. Waarom zou je de moeite nemen om dit te lezen? Wat moet je met al die apocalyptische beelden en profetieën? Waarom is het zo belangrijk om te weten wat de boodschap is van Openbaring?

Gespreksvragen

PowerPointpresentatie

2

In korte tijd

Openbaring 1:1-8

Aflevering 2 (geüpdate versie) van een 40-delige serie over het bijbelboek Openbaring. Het gaat in dit bijbelboek over zaken die spoedig moeten geschieden. We zijn inmiddels 2000 jaar verder. Hoe zit dat en wat is de overeenkomst tussen wat Johannes heeft gezien en Domino Day?

Gespreksvragen

PowerPointpresentatie

3

Wees niet bang

Openbaring 1:9-20

Aflevering 3 (geüpdate versie) van een 40-delige serie over het bijbelboek Openbaring. Johannes ziet Jezus zoals hij Hem nooit eerder heeft gezien. Vol van hemelse heerlijkheid. Hij valt als dood aan Zijn voeten. Maar dan legt Jezus zijn hand op Johannes en zegt Hij: ‘Wees niet bang!’.

Gespreksvragen

PowerPointpresentatie

4

Zeven brieven

Openbaring 2:1-3:22

Aflevering 4 (geüpdate versie) van een 40-delige bijbelstudie over het bijbelboek Openbaring. In hoofdstuk 2 en 3 vinden we zeven brieven aan de kerk(en) van Asia. Met een indringende boodschap, ook voor de kerk(en) en christenen van vandaag.

Gespreksvragen

PowerPointpresentatie

5

Zeven spiegels

Openbaring 2:1-3:22

Aflevering 5 (geüpdate versie) van een 40-delige bijbelstudie over het bijbelboek Openbaring. De zeven brieven van Openbaring 2 en 3 zijn als zeven spiegels. Durf je het aan om voor een spiegel te gaan staan, die niet je buiten- maar je binnenkant laat zien?

Gespreksvragen

PowerPointpresentatie

6

Zeven beloften

Openbaring 2:1-3:22

Aflevering 6 van een 40-delige serie over het bijbelboek Openbaring. De zeven brieven van hoofdstuk 2 en 3 sluiten af met zeven beloften voor wie overwint. Ontdek wat jou tot een overwinnaar maakt en wat God allemaal heeft beloofd voor jouw toekomst bij en met Hem.

Gespreksvragen

PowerPointpresentatie

7

De hemelse troonzaal

Openbaring 4:1-11

Aflevering 7 van een 40-delige serie over het bijbelboek Openbaring. Johannes gaat te zien krijgen wat er allemaal staat te gebeuren. Het begint met een rondleiding door de hemelse troonzaal. Het is overweldigend wát hij en vooral Wíe hij daar te zien krijgt.

Gespreksvragen

PowerPointpresentatie

8

De Heer tegemoet

Openbaring 4:1

Aflevering 8 van een 40-delige serie over het bijbelboek Openbaring. Johannes lijkt een soort preview mee te maken van de opname van de Gemeente. Wat leert de Bijbel over de opname en waarom geloven we dat deze zal plaatsvinden voorafgaand aan de grote verdrukking?

Gespreksvragen

PowerPointpresentatie

9

Een hemelse bruiloft

Openbaring 19:6-9

Aflevering 9 van een 40-delige serie over het bijbelboek Openbaring. Johannes ziet hoe er op een dag een hemelse bruiloft gevierd gaat worden. Er zijn bijzondere overeenkomsten met de Joods-Galilese bruiloft zoals deze in de dagen van Jezus hier op aarde werd gevierd.

Gespreksvragen

PowerPointpresentatie

10

Een boekrol met 7 zegels

Openbaring 5:1-5

Aflevering 10 van een 40-delige serie over het bijbelboek Openbaring. In de hemelse troonzaal is er een boekrol met zeven zegels. Wat is er zo bijzonder aan deze boekrol en waarom reageert Johannes zo heftig als er eerst niemand lijkt te zijn die het waard is om deze te mogen openen?

Gespreksvragen

PowerPointpresentatie

11

De Leeuw en het Lam

Openbaring 5:5-14

Aflevering 11 van een 40-delige serie over het bijbelboek Openbaring. Johannes hoort dat het de Leeuw uit de stam van Juda is die het waard is om de boekrol te openen. Maar als hij zich omdraait ziet hij een Lam als geslacht. En wat voor een Lam…

Gespreksvragen

PowerPointpresentatie

12

De zeventigste jaarweek

Openbaring 6:1

Aflevering 12 van een 40-delige serie over het bijbelboek Openbaring. De grote verdrukking wordt ook ook wel de zeventigste jaarweek genoemd. Waarom is het zo belangrijk het best wel ingewikkelde visioen van Daniël hierover te kennen en te begrijpen?

Gespreksvragen

PowerPointpresentatie

13

De vier ruiters

Openbaring 6:1-11

Aflevering 13 van een 40-delige serie over het bijbelboek Openbaring. Met het openen van de eerste vier zegels in Openbaring 6 ziet Johannes vier ruiters op vier paarden met verschillende kleuren tevoorschijn komen. Het wordt bepaald geen feel-good-story…

Gespreksvragen

PowerPointpresentatie

14

De toorn van het Lam

Openbaring 6:9-17

Aflevering 14 van een 40-delige serie over het bijbelboek Openbaring. Wanneer het vijfde en zesde zegel wordt geopend en het leven op aarde verandert in een apocalyptisch drama, erkennen de bewoners van de aarde dat ze te maken hebben met de toorn van het Lam…

Gespreksvragen

PowerPointpresentatie

15

144.000 dienaren

Openbaring 7:1-8

Aflevering 15 van een 40-delige serie over het bijbelboek Openbaring. Tijdens de grote verdrukking blijken er 144.000 dienaren van God te zijn, die aan hun voorhoofd worden verzegeld. Wie zijn deze mensen, waarom worden ze verzegeld en hoe gaat God ze gebruiken?

Gespreksvragen

PowerPointpresentatie

16

Een grote opwekking

Openbaring 7:9-17

Aflevering 16 van een 40-delige serie over het bijbelboek Openbaring. God wil niet dat iemand verloren gaat en daarom zorgt Hij ervoor dat ook tijdens de grote verdrukking het Evangelie wordt gehoord. Velen komen tot geloof en er ontstaat een grote opwekking!

Gespreksvragen

PowerPointpresentatie

17

Zeven bazuinen

Openbaring 8:1-12

Aflevering 17 van een 40-delige serie over het bijbelboek Openbaring. Na het openen van het zevende zegel wordt het eerst een half uur stil in de hemel. Alsof iedereen de adem inhoudt voor wat er komen gaat bij het blazen van de zeven bazuinen.

Gespreksvragen

PowerPointpresentatie

18

Demonische sprinkhanen

Openbaring 9:1-11

Aflevering 18 van een 40-delige serie over het bijbelboek Openbaring. Johannes ziet uit de put van de afgrond sprinkhanen tevoorschijn komen, die demonen blijken te zijn. Ontdek wat er dan gebeurt en wat dit visioen ook voor ons leven nu te zeggen heeft.

Gespreksvragen

PowerPointpresentatie

19

Zij bekeerden zich niet

Openbaring 9:12-21

Aflevering 19 van een 40-delige serie over het bijbelboek Openbaring. Bij het blazen van de zesde bazuin komen er (demonische) soldaten tevoorschijn die een derde deel van de mensheid ombrengen. Ondanks alles wat er gebeurt bekeren de mensen zich niet.

Gespreksvragen

PowerPointpresentatie

20

Een bitterzoet boekje

Openbaring 10:1-11

Aflevering 20 van een 40-delige serie over het bijbelboek Openbaring. Er verschijnt een sterke engel met een boekje in zijn hand. Johannes krijgt de opdracht dit op te eten. In de mond is het zoet, maar uiteindelijk komt het hem nogal zwaar op de maag te liggen.

Gespreksvragen

PowerPointpresentatie

21

De derde tempel

Openbaring 11:1-2

Aflevering 21 van een 40-delige serie over het bijbelboek Openbaring. Johannes de opdracht om de tempel op te meten. Dat kan maar één ding betekenen: er komt weer een tempel. In Jeruzalem ligt alles klaar om deze te herbouwen en de offerdienst te herstellen.

Gespreksvragen

PowerPointpresentatie

22

Twee getuigen

Openbaring 11:3-14

Aflevering 22 van een 40-delige serie over het bijbelboek Openbaring. Tijdens de grote verdrukking zijn er in Jeruzalem twee profeten. Op een dag worden ze vermoord. Hun lichamen liggen drieënhalve dag op straat en de hele wereld kijkt mee. Maar wat er dan gebeurt…

Gespreksvragen

PowerPointpresentatie

23

De Heer regeert

Openbaring 11:15-19

Aflevering 23 van een 40-delige serie over het bijbelboek Openbaring. Er wordt in de hemel vooruit gekeken naar het moment dat Jezus terugkeert naar de aarde om zijn koningschap op zich te nemen. Het feest barst los en vol aanbidding wordt beleden dat de Heer regeert!

Gespreksvragen

PowerPointpresentatie

24

Achter de schermen

Openbaring 12:1-6

Aflevering 24 van een 40-delige serie over het bijbelboek Openbaring. Johannes maakt kennis met een vrouw, een draak en een Kind. We kijken over de schouders van Johannes mee en ontdekken wat er achter de schermen van het wereldtoneel allemaal gebeurt.

Gespreksvragen

PowerPointpresentatie

25

De draak gaat los

Openbaring 12:7-18

Aflevering 25 van een 40-delige serie over het bijbelboek Openbaring. Na de verloren strijd met de aartsengel Michaël wordt de draak op aarde geworpen. Feest voor de hemel, maar een ‘wee’ voor de bewoners van de aarde. Want de duivel weet dat hij nog maar weinig tijd heeft…

Gespreksvragen

PowerPointpresentatie

26

De komende antichrist

Openbaring 13:1-10

Aflevering 26 van een 40-delige serie over het bijbelboek Openbaring. De dramatische ontwikkelingen volgen elkaar in snel tempo op. Johannes ziet een een monsterachtig beest uit de zee tevoorschijn komen. Wat heeft dit beest te maken met de komende antichrist?

Gespreksvragen

PowerPointpresentatie

27

Het teken van het beest

Openbaring 13:11-18

Aflevering 27 van een 40-delige serie over het bijbelboek Openbaring. Het is voor veel mensen het bekendste en meest tot de verbeelding sprekende onderwerp van Openbaring. Wat is het merkteken van het beest en wat heeft dat te maken met kopen en verkopen?

Gespreksvragen

PowerPointpresentatie

28

Een laatste oproep

Openbaring 14:1-20

Aflevering 28 van een 40-delige serie over het bijbelboek Openbaring. Voor de mensen die staan voor de keuze om wel of niet het merkteken van het beest te laten plaatsen, is er een dringende en laatste oproep om dit níet te doen.

Gespreksvragen

PowerPointpresentatie

29

Zeven gouden schalen

Openbaring 15:1-16:9

Aflevering 29 van een 40-delige serie over het bijbelboek Openbaring. Het is tijd voor de laatste ronde. Johannes ziet zeven engelen tevoorschijn komen met zeven gouden schalen in hun hand. Deze zijn gevuld met de toorn van God. Het wordt heel heftig!

Gespreksvragen

PowerPointpresentatie

30

Als een dief in de nacht

Openbaring 16:10-16

Aflevering 30 van een 40-delige serie over het bijbelboek Openbaring. Wat betekent het dat Jezus komt als een dief in de nacht en wat bedoelt de Bijbel met Armageddon? Twee belangrijke vragen om in deze aflevering over na te denken.

Gespreksvragen

PowerPointpresentatie

31

Een verleidelijke vrouw

Openbaring 16:17-17:18

Binnenkort beschikbaar