40 studies over Openbaring

We schrijven het jaar 95 na Christus. De oude apostel Johannes is verbannen naar het eiland Patmos. Omdat hij zijn mond niet kon houden over Jezus. Op een dag krijgt hij een openbaring van Jezus over wat er aan het einde van de tijd zal gaan gebeuren. In het laatste boek van de Bijbel lees je er alles over. Wat heeft Johannes gezien en wat betekent het allemaal? Zou het te maken kunnen hebben met zaken die nu in onze tijd plaatsvinden en zijn we misschien wel heel dicht bij de wederkomst van de Here Jezus? Welkom bij een 40-delige bijbelstudie door Wim Grandia over het bijbelboek Openbaring!

Klik op de afbeelding om de studie te bekijken of op de link om de gespreksvragen of de PowerPointpresentatie te downloaden. Deze zijn geschikt voor persoonlijke verwerking, maar je kunt ze ook gebruiken voor de kring.

1

Mag het licht aan?

Openbaring 1:1

Aflevering 1 van een 40-delige serie over het bijbelboek Openbaring. Waarom zou je de moeite nemen om dit te lezen? Wat moet je met al die apocalyptische beelden en profetieën? Waarom is het zo belangrijk om te weten wat de boodschap is van Openbaring?

Gespreksvragen

PowerPointpresentatie

2

In korte tijd

Openbaring 1:1-8

Aflevering 2 van een 40-delige serie over het bijbelboek Openbaring. Het gaat in dit bijbelboek over zaken die spoedig moeten geschieden. We zijn inmiddels 2000 jaar verder. Hoe zit dat en wat is de overeenkomst tussen wat Johannes heeft gezien en Domino Day?

Gespreksvragen

PowerPointpresentatie

3

Wees niet bang

Openbaring 1:9-20

Aflevering 3 van een 40-delige serie over het bijbelboek Openbaring. Johannes ziet Jezus zoals hij Hem nooit eerder heeft gezien. Vol van hemelse heerlijkheid. Hij valt als dood aan Zijn voeten. Maar dan legt Jezus zijn hand op Johannes en zegt Hij: ‘Wees niet bang!’.

Gespreksvragen

PowerPointpresentatie

4

Zeven brieven

Openbaring 2:1-3:22

Aflevering 4 van een 40-delige bijbelstudie over het bijbelboek Openbaring. In de hoofdstukken 2 en 3 van Openbaring vinden we zeven brieven aan de kerk(en) van Asia. Met een nogal indringende boodschap, óók voor de kerk(en) en christenen van vandaag.

Gespreksvragen

PowerPointpresentatie

5

Zeven spiegels

Openbaring 2:1-3:22

Aflevering 5 van een 40-delige bijbelstudie over het bijbelboek Openbaring. De zeven brieven zou je kunnen zien als zeven spiegels. Durf je het aan om voor deze spiegel(s) te gaan staan? Pas op: ze laten niet je buiten-, maar je binnenkant zien. Over hoe het echt in je hart kan zijn…

Gespreksvragen

PowerPointpresentatie

6

Zeven beloften

Openbaring 2:1-3:22

Aflevering 6 van een 40-delige serie over het bijbelboek Openbaring. De zeven brieven van hoofdstuk 2 en 3 sluiten af met zeven beloften voor wie overwint. Ontdek wat jou tot een overwinnaar maakt en wat God allemaal heeft beloofd voor jouw toekomst bij en met Hem.

Gespreksvragen

PowerPointpresentatie

7

De hemelse troonzaal

Openbaring 4:1-11

Aflevering 7 van een 40-delige serie over het bijbelboek Openbaring. Johannes gaat te zien krijgen wat er allemaal staat te gebeuren. Het begint met een rondleiding door de hemelse troonzaal. Het is overweldigend wát hij en vooral Wíe hij daar te zien krijgt.

Gespreksvragen

PowerPointpresentatie

8

De Heer tegemoet

Openbaring 4:1

Aflevering 8 van een 40-delige serie over het bijbelboek Openbaring. Johannes lijkt een soort preview mee te maken van de opname van de Gemeente. Wat leert de Bijbel over de opname en waarom geloven we dat deze zal plaatsvinden voorafgaand aan de grote verdrukking?

Gespreksvragen

PowerPointpresentatie

9

Een hemelse bruiloft

Openbaring 19:6-9

Aflevering 9 van een 40-delige serie over het bijbelboek Openbaring. Johannes ziet hoe er op een dag een hemelse bruiloft gevierd gaat worden. Er zijn bijzondere overeenkomsten met de Joods-Galilese bruiloft zoals deze in de dagen van Jezus hier op aarde werd gevierd.

Gespreksvragen

PowerPointpresentatie

10

Een boekrol met 7 zegels

Openbaring 5:1-5

Aflevering 10 van een 40-delige serie over het bijbelboek Openbaring. In de hemelse troonzaal is er een boekrol met zeven zegels. Wat is er zo bijzonder aan deze boekrol en waarom reageert Johannes zo heftig als er eerst niemand lijkt te zijn die het waard is om deze te mogen openen?

Gespreksvragen

PowerPointpresentatie

11

De Leeuw en het Lam

Openbaring 5:5-14

Aflevering 11 van een 40-delige serie over het bijbelboek Openbaring. Johannes hoort dat het de Leeuw uit de stam van Juda is die het waard is om de boekrol te openen. Maar als hij zich omdraait ziet hij een Lam als geslacht. En wat voor een Lam…

Gespreksvragen

PowerPointpresentatie

12

De zeventigste jaarweek

Openbaring 6:1

Aflevering 12 van een 40-delige serie over het bijbelboek Openbaring. De grote verdrukking wordt ook ook wel de zeventigste jaarweek genoemd. Waarom is het zo belangrijk het best wel ingewikkelde visioen van Daniël hierover te kennen en te begrijpen?

Gespreksvragen

PowerPointpresentatie

13

De vier ruiters

Openbaring 6:1-11

Aflevering 13 van een 40-delige serie over het bijbelboek Openbaring. Met het openen van de eerste vier zegels in Openbaring 6 ziet Johannes vier ruiters op vier paarden met verschillende kleuren tevoorschijn komen. Het wordt bepaald geen feel-good-story…

Gespreksvragen

PowerPointpresentatie

14

De toorn van het Lam

Openbaring 6:9-17

Aflevering 14 van een 40-delige serie over het bijbelboek Openbaring. Wanneer het vijfde en zesde zegel wordt geopend en het leven op aarde verandert in een apocalyptisch drama, erkennen de bewoners van de aarde dat ze te maken hebben met de toorn van het Lam…

Gespreksvragen

PowerPointpresentatie

15

144.000 dienaren

Openbaring 7:1-8

Aflevering 15 van een 40-delige serie over het bijbelboek Openbaring. Tijdens de grote verdrukking blijken er 144.000 dienaren van God te zijn, die aan hun voorhoofd worden verzegeld. Wie zijn deze mensen, waarom worden ze verzegeld en hoe gaat God ze gebruiken?

Gespreksvragen

PowerPointpresentatie

16

Een grote opwekking

Openbaring 7:9-17

Aflevering 16 van een 40-delige serie over het bijbelboek Openbaring. God wil niet dat iemand verloren gaat en daarom zorgt Hij ervoor dat ook tijdens de grote verdrukking het Evangelie wordt gehoord. Velen komen tot geloof en er ontstaat een grote opwekking!

Gespreksvragen

PowerPointpresentatie

17

Zeven bazuinen

Openbaring 8:1-12

Aflevering 17 van een 40-delige serie over het bijbelboek Openbaring. Na het openen van het zevende zegel wordt het eerst een half uur stil in de hemel. Alsof iedereen de adem inhoudt voor wat er komen gaat bij het blazen van de zeven bazuinen.

Gespreksvragen

PowerPointpresentatie

18

Demonische sprinkhanen

Openbaring 9:1-11

Aflevering 18 van een 40-delige serie over het bijbelboek Openbaring. Johannes ziet uit de put van de afgrond sprinkhanen tevoorschijn komen, die demonen blijken te zijn. Ontdek wat er dan gebeurt en wat dit visioen ook voor ons leven nu te zeggen heeft.

Gespreksvragen

PowerPointpresentatie

19

Zij bekeerden zich niet

Openbaring 9:12-21

Aflevering 19 van een 40-delige serie over het bijbelboek Openbaring. Bij het blazen van de zesde bazuin komen er (demonische) soldaten tevoorschijn die een derde deel van de mensheid ombrengen. Ondanks alles wat er gebeurt bekeren de mensen zich niet.

Gespreksvragen

PowerPointpresentatie

20

Een bitterzoet boekje

Openbaring 10:1-11

Aflevering 20 van een 40-delige serie over het bijbelboek Openbaring. Er verschijnt een sterke engel met een boekje in zijn hand. Johannes krijgt de opdracht dit op te eten. In de mond is het zoet, maar uiteindelijk komt het hem nogal zwaar op de maag te liggen.

Gespreksvragen

PowerPointpresentatie

21

De derde tempel

Openbaring 11:1-2

Aflevering 21 van een 40-delige serie over het bijbelboek Openbaring. Johannes de opdracht om de tempel op te meten. Dat kan maar één ding betekenen: er komt weer een tempel. In Jeruzalem ligt alles klaar om deze te herbouwen en de offerdienst te herstellen.

Gespreksvragen

PowerPointpresentatie

22

Twee getuigen

Openbaring 11:3-14

Aflevering 22 van een 40-delige serie over het bijbelboek Openbaring. Tijdens de grote verdrukking zijn er in Jeruzalem twee profeten. Op een dag worden ze vermoord. Hun lichamen liggen drieënhalve dag op straat en de hele wereld kijkt mee. Maar wat er dan gebeurt…

Gespreksvragen

PowerPointpresentatie

23

De Heer regeert

Openbaring 11:15-19

Aflevering 23 van een 40-delige serie over het bijbelboek Openbaring. Er wordt in de hemel vooruit gekeken naar het moment dat Jezus terugkeert naar de aarde om zijn koningschap op zich te nemen. Het feest barst los en vol aanbidding wordt beleden dat de Heer regeert!

Gespreksvragen

PowerPointpresentatie

24

Achter de schermen

Openbaring 12:1-6

Aflevering 24 van een 40-delige serie over het bijbelboek Openbaring. Johannes maakt kennis met een vrouw, een draak en een Kind. We kijken over de schouders van Johannes mee en ontdekken wat er achter de schermen van het wereldtoneel allemaal gebeurt.

Gespreksvragen

PowerPointpresentatie

25

De draak gaat los

Openbaring 12:7-18

Aflevering 25 van een 40-delige serie over het bijbelboek Openbaring. Na de verloren strijd met de aartsengel Michaël wordt de draak op aarde geworpen. Feest voor de hemel, maar een ‘wee’ voor de bewoners van de aarde. Want de duivel weet dat hij nog maar weinig tijd heeft…

Gespreksvragen

PowerPointpresentatie

26

De komende antichrist

Openbaring 13:1-10

Aflevering 26 van een 40-delige serie over het bijbelboek Openbaring. De dramatische ontwikkelingen volgen elkaar in snel tempo op. Johannes ziet een een monsterachtig beest uit de zee tevoorschijn komen. Wat heeft dit beest te maken met de komende antichrist?

Gespreksvragen

PowerPointpresentatie

27

Het teken van het beest

Openbaring 13:11-18

Aflevering 27 van een 40-delige serie over het bijbelboek Openbaring. Het is voor veel mensen het bekendste en meest tot de verbeelding sprekende onderwerp van Openbaring. Wat is het merkteken van het beest en wat heeft dat te maken met kopen en verkopen?

Gespreksvragen

PowerPointpresentatie

28

Een laatste oproep

Openbaring 14:1-20

Aflevering 28 van een 40-delige serie over het bijbelboek Openbaring. Voor de mensen die staan voor de keuze om wel of niet het merkteken van het beest te laten plaatsen, is er een dringende en laatste oproep om dit níet te doen.

Gespreksvragen

PowerPointpresentatie

29

Zeven gouden schalen

Openbaring 15:1-16:9

Aflevering 29 van een 40-delige serie over het bijbelboek Openbaring. Het is tijd voor de laatste ronde. Johannes ziet zeven engelen tevoorschijn komen met zeven gouden schalen in hun hand. Deze zijn gevuld met de toorn van God. Het wordt heel heftig!

Gespreksvragen

PowerPointpresentatie

30

Als een dief in de nacht

Openbaring 16:10-16

Aflevering 30 van een 40-delige serie over het bijbelboek Openbaring. Wat betekent het dat Jezus komt als een dief in de nacht en wat bedoelt de Bijbel met Armageddon? Twee belangrijke vragen om in deze aflevering over na te denken.

Gespreksvragen

PowerPointpresentatie

31

Een verleidelijke vrouw

Openbaring 16:17-17:18

Aflevering 31 van een 40-delige serie over het bijbelboek Openbaring. Johannes wordt voorgesteld aan een nogal verleidelijke vrouw. Ze wordt de grote hoer genoemd. Wie is zij, waarom zit ze op het beest en wat heeft ze met de stad Babylon te maken?

Gespreksvragen

PowerPointpresentatie

32

De val van Babylon

Openbaring 18:1-24

Aflevering 32 van een 40-delige serie over het bijbelboek Openbaring. De grote stad Babylon – als toonbeeld van opstand tegen God en valse religie – wordt binnen een uur verwoest. Op de aarde reden voor rouw en ontzetting, voor de hemel juist reden voor een feest!

Gespreksvragen

PowerPointpresentatie

33

De bruiloft van het Lam

Openbaring 19:1-10

Aflevering 33 van een 40-delige serie over het bijbelboek Openbaring. Na de val van Babylon wordt er in de hemel een feest gevierd, dat uitmondt in dat waar iedere gelovige naar verlangt en zich op voorbereidt: de bruiloft van het Lam!

Gespreksvragen

PowerPointpresentatie

34

Jezus komt terug

Openbaring 19:11-21

Aflevering 34 van een 40-delige serie over het bijbelboek Openbaring. Het wordt zeven keer beloofd in Openbaring en nu gaat het gebeuren. Jezus komt samen met miljoenen engelen en zijn heiligen terug naar de Olijfberg en al zijn vijanden worden verslagen.

Gespreksvragen

PowerPointpresentatie

35

Het duizendjarig vrederijk

Openbaring 20:1-3

Aflevering 35 van een 40-delige serie over het bijbelboek Openbaring. Na de wederkomst wordt de duivel voor een periode van duizend jaar gebonden. Jezus regeert vanuit Jeruzalem en er breekt een tijd aan van herstel van de schepping en wereldwijde vrede.

Gespreksvragen

PowerPointpresentatie

36

Regeren met Christus

Openbaring 20:4-10

Aflevering 36 van een 40-delige serie over het bijbelboek Openbaring. Tijdens het duizendjarig vrederijk zal Christus vanuit Jeruzalem over de wereld regeren. Maar niet alleen, want de Bijbel laat ons zien dat ook wij dan met Hem als koningen zullen regeren.

Gespreksvragen

PowerPointpresentatie

37

De grote witte troon

Openbaring 20:11-15

Aflevering 37 van een 40-delige serie over het bijbelboek Openbaring. Het verslag van de grote witte troon is een van de meest indrukwekkende gedeelten uit de Bijbel. Het roept bij veel mensen weerstand en angst op. Kijk met Johannes mee wat daar staat te gebeuren.

Gespreksvragen

PowerPointpresentatie

38

Alles wordt nieuw

Openbaring 21:1-8

Aflevering 38 van een 40-delige serie over het bijbelboek Openbaring. Het is tijd voor iets heel nieuws! Johannes ziet hoe er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt, waarop het nieuwe Jeruzalem neerdaalt. De toekomstige woon- en verblijfplaats voor wie gelooft in Jezus!

Gespreksvragen

PowerPointpresentatie

39

Het nieuwe Jeruzalem

Openbaring 21:9-22:5

Aflevering 39 van een 40-delige serie over het bijbelboek Openbaring. Woorden schieten Johannes te kort om de majestueuze schoonheid van de bruid én van het nieuwe Jeruzalem te beschrijven. Waar de stad is, daar is de bruid en waar de bruid is, daar is de stad.

Gespreksvragen

PowerPointpresentatie

40

Zie, Ik kom spoedig

Openbaring 22:6-21

Aflevering 40 van een 40-delige serie over het bijbelboek Openbaring. Het wordt maar liefst zeven keer aangekondigd dat Jezus (spoedig) zal terugkomen. De Bijbel is geen boek met een open einde, maar een boek vol troost en een geweldige toekomst om naar uit te zien!

Gespreksvragen

PowerPointpresentatie

41

Zie, Ik kom spoedig

Q&A Deel 1

Vervolg op de 40-delige bijbelstudieserie over het bijbelboek Openbaring waarin vragen van kijkers en lezers worden behandeld. Per aflevering worden drie vragen behandeld. De antwoorden zijn ook terug te vinden onder het menu studies, en dan naar Q&A Zie, Ik kom spoedig.