Zeven verschillen tussen het duizendjarig vrederijk en de nieuwe hemel en de nieuwe aarde

Tijdens het duizendjarig vrederijk zal er sprake zijn van herstel en vrede, maar is nog niet de volmaaktheid van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde (met als hoofdstad het nieuwe Jeruzalem) aangebroken. Hierbij een overzicht van een aantal verschillen.

1. DE PERIODE
De naam zegt het al, het aangekondigde vrederijk zal duizend jaar duren. Daarná gaan volgens Openbaring 21:1 de eerste hemel en de eerste aarde voorbij, om plaats te maken voor een eeuwigdurende nieuwe hemel en nieuwe aarde.

2. DE TOESTAND
Tijdens het duizendjarig vrederijk zal er een complete restauratie van de aarde plaatsvinden. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde zullen echter compleet nieuw zijn en ook van een heel andere orde.

3. ZEEËN
Uit onder andere Ezechiël 47:8-10 kan worden opgemaakt dat er tijdens het duizendjarig vrederijk nog zeeën zijn. In Openbaring 21:1 lezen we dat er bij de nieuwe hemel en de nieuwe aarde geen zee meer zal zijn.

4. ZON EN MAAN
In Jesaja 30:26 wordt geprofeteerd dat tijdens het duizendjarig vrederijk het licht van de volle maan zal zijn als het licht van de gloeiende zon en de zon zevenmaal sterker zal zijn dan nu. Openbaring 21:23 en 22:5 laten ons zien dat er bij de nieuwe hemel en de nieuwe aarde in het nieuwe Jeruzalem geen zon en maan meer nodig zijn, omdat de heerlijkheid van God haar zal verlichten en het Lam haar lamp is.

5. ZONDE EN REBELLIE
In Zacharia 14:17-19 lezen we hoe er tijdens het duizendjarig vrederijk volkeren zullen zijn die niet naar Jeruzalem willen komen om het Loofhuttenfeest te vieren. Volgens Openbaring 21:27 zal er bij de nieuwe hemel en de nieuwe aarde in het nieuwe Jeruzalem geen ruimte meer zijn voor mensen die leven in zonde en rebellie.

6. TEMPEL
In Ezechiël 40-46 wordt verteld hoe er tijdens het duizendjarig vrederijk een (vierde) tempel zal zijn en hoe deze eruit komt te zien. In Openbaring 21:22 wordt aangegeven dat er bij de nieuwe hemel en de nieuwe aarde géén fysieke tempel meer zal zijn

7. DOOD
De mensen zullen tijdens het duizendjarig vrederijk weliswaar zeer hoge leeftijden bereiken, maar de dood zal er nog zijn. Openbaring 21:4 maakt ons duidelijk dat er bij de nieuwe hemel en de nieuwe aarde geen dood meer zal zijn!