Q&A Zie, Ik kom spoedig (5)

Vraag: Zal er na de opname van de gemeente niet een enorm logistiek probleem ontstaan? Hoe zal dat allemaal gaan?

Antwoord: Het eenvoudige antwoord is dat de Bijbel hier niets over zegt. Dat wil niet zeggen dat de opname ongetwijfeld gevolgen zal hebben voor de achterblijvenden. Ervan uitgaande dat er op dat moment miljoenen levende gelovigen samen met nog veel meer miljoenen opgestane gelovigen van het ene op het andere moment worden opgenomen van de aarde om de Heer in de lucht tegemoet te gaan, dat kan haast niet anders dan dat het wellicht zelfs tot wereldwijde chaos leidt. In landen waar veel gelovigen wonen zullen de effecten daarvan nog groter zijn dan in landen waar dat niet het geval is.

Bij het maken van films over de opname, zoals Left Behind, wordt dit op een soms wel heel dramatische manier ingevuld en hebben de filmmakers duidelijk hun voorstellingsvermogen overuren laten draaien. Maar omdat God het niet nodig heeft gevonden om ons hier profetische details over te geven, weten we het niet en is het schijnbaar ook niet nodig dat we daar meer over weten.

Wat veel belangrijker is dat we ervoor zorgen dat de mensen die achterblijven, dan zullen weten wat er aan de hand is. Ik hoop en bid dat bijvoorbeeld de veertig studies over Openbaring (en al die bijbelstudies en preken van anderen) ook na de opname op YouTube blijven staan, zodat mensen de gebeurtenissen van die tijd zullen begrijpen en weten wat er nog meer staat te gebeuren.

Wat nóg veel belangrijker is, dat is dat we nu – levend in Gods genadetijd – mensen vertellen over Jezus en ze uitnodigen om hun leven aan Hem te geven. Alleen dat zal ze redden en eeuwig leven geven!